Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 КЛИКОМ НА ЛИНК ПРЕУЗМИТЕ САДРЖАЈ

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ"- 2023/2024. ГОДИНА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ"- 2022/2023. ГОДИНА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 2022/2023. ГОДИНА

 

 

 кликом на линк преузмите садржај

ОДОБРЕНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. годину за други и шести разред

ОДОБРЕНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. годину

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

 

 

 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 2024. година

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 2024.година

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ОШ " ЂУРА ЈАКШИЋ"

СТАТУТ ШКОЛЕ 2024.година

 

СТАТУТ ШКОЛЕ

- ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ НАСТАВНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У        ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ"

- ПРАВИЛНИК О ОБЛАЧЕЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

- ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ

- ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА

- ПРАВИЛНИК О ДИПОЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

- ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

- ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ