Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Share on Social Media

 КЛИКОМ НА ЛИНК ПРЕУЗМИТЕ САДРЖАЈГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ" - 2022/2023. ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 2022/2023.ГОДИНА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ" - 2023/2024. ГОДИНА


 

 

 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ

 

 

ОДОБРЕНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.годину

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕДСТАТУТ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ОБЛАЧЕЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ

ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ