Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Share on Social Media

ДОБРО ДОШЛИ НА САЈТ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" КРАГУЈЕВАЦ!

 

 

 

“На видиковцу школа бела
песника и сликара глас.
У њој прво сунце за катедру седа
Па тек онда започиње час.”

 

               Слободан Павићевић

На врху Кајмакчаланске улице, међу црвеним крововима кућа, уздиже се бела грађевина која
доминира околином.То је зграда Основне школе ‘‛Ђура Јакшић‛‛.
Њена изградња започела је 21.8.1933. године према решењу Краљ. Бан.Управе Дунавске Бановине од
19. 8. 1933. године а по пројекту општинског архитекте Рада В. Милосављевића. У почетку је то била
„Нова школа ‘‛ пројектована са гледишта школске хигијене и педагогике‛‛, у то време најмодернија
школа у Крегујевцу. Њена изградња је завршена за 406 календарских дана – 1.10.1934. године.
Први радни дан је био 22.10.1934. године, а први управитељ Чедомир Милановић. (Слика-Први
управитељ)
Канцеларија Његовог Величанства краља под бројем 12873 од 22.11.1934. године известила је да
основна школа носи назив Државна народна школа Краља Петра II у Крагујевцу.
Тада је школа имала осам учионица, три улаза, простране и светле ходнике, свечану салу, ђачки
музеј, вежбаоницу за гимнастику, а у њеном дворишту стан за управитеља.
У току II светског рата школа је радила али не у својој згради јер она у то време служи ратним
потребама окупатора и домаћих издајника. Настава се одржавала у околним кућама и кафанама:
‘‛Којиној кафани‛‛, кафани ‘‛Косово‛‛, ‘‛Власина‛‛...
После ослобођења школа наставља са радом у веома тешким условима, јер је већи део
школског инвентара уништен или однешен. Од 1945 – 1950. године радила је под именом Нижа
гимназија, а од 1950 – 1954. под именом Друга осмољетка. Име песника и сликара Ђуре Јакшића,
које и данас носи, добила је 1954.године.
Школа је расла заједно са својим ученицима. Настава се одржавала у три смене па је скучени
простор наметнуо потребу за новом школом.
Крагујевац је добио још једну школу у непосредној близини, на десној обали Лепенице, па
је један број наставника и ученика прешао у новоотворену школу. Тако се у школи ‘‛Ђура Јакшић‛‛
стварају повољнији услови за извођење васпитно – образовног рада. Нови учионички простор школа
добија 1959. године изградњом павиљона са 7 учионица а две године касније школску радионицу, да
би 1966. године добила фискултурну салу. У циљу стварања бољих услова за рад школа 1967.године
добија централно грејање а две године касније спортски полигон за све врсте малих спортова и две
атлетске стазе.
Због великог прилива становништва, услед динамичног развоја града, школа поново постаје
тесна, па се 1979. године проширује са још четири учионице. Ни ово проширење не задовољава
потребе 2000 ученика, колико је школа тада бројала ђака, па се у непосредној близини, у Бресници,
подиже нова школа која се исте године издваја у посебну школу. Један број ученика и наставника
прелази у новоотворену школу. Школа је 1991. године проширена са шест учионица, склоништем,
библиотеком, кухињом, наставничком канцеларијом.

Данас, осамдесет година од оснивања, ово је модерна школа. У модерно опремљеним
кабинетима ученици од I до VIII разреда и наставници боре се са знањем и за знање.
       МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР

КАБИНЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ

ФОНЕТСКА ЛАБОРАТОРИЈА

БОРАВАК

 МУЗИЧКИ КАБИНЕТ

БИБЛИОТЕКА ФИСКУЛТУРНА САЛА
 УЧИОНИЦЕ