Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 2023/2024. година

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 2023/2024. година

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 2023/2024. година

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 2023/2024.година

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 2023/2024. година

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2023/2024.година

ЗАДУЖЕЊА ПО ТИМОВИМА 2023/2024. година

ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 2023/2024. година
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 2022/2023. година

РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 2022/2023.година

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 2022/2023.година

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2022/2023. година

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 2022/2023. година

ЗАДУЖЕЊА ПО ТИМОВИМА 2022/2023.година

ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 2022/2023.година
ОБРАЋАЊЕ МИНИСТРА ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2021/2022. године

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID 19 ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2021/2022. године

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. година

РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 2021/2022. година 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 2021/2022.година

ЗАДУЖЕЊА ПО ТИМОВИМА 2021/2022.година

 

 

Kajmakčalanska 59, Kragujevac, Serbia