Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ШКОЛСКА 2023-2024. ГОДИНА 

РИТАМ РАДА ШКОЛЕ ШКОЛСКА 2023 -2024. ГОДИНА

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ШКОЛСКА 2023 - 2024. ГОДИНА

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2023 -2024. ГОДИНА

СТРУЧНИ ТИМОВИ ШКОЛСКА 2023 - 2024. ГОДИНА

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 2023 - 2024. ГОДИНА

ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ШКОЛСКА 2022-2023.ГОДИНА 

 РИТАМ РАДА ШКОЛЕ ШКОЛСКА 2022-2023. ГОДИНА

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ШКОЛСКА 2022-2023. ГОДИНА

СТРУЧНИ ТИМОВИ ШКОЛСКА 2022-2023. ГОДИНА

РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА ШКОЛСКА 2022-2023. ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА  2021-2022. ГОДИНА

 

 РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 2021-2022.ГОДИНА

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА - ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА - ШКОЛСКА 2021-2022. ГОДИНА

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА - ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА - МЛАЂИ РАЗРЕДИ ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНА

 

ПРОЈЕКАТ- ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

 

СТРУЧНИ ТИМОВИ

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

  

  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ТОКОМ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

 

 

  1. За ученике првог циклуса настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад. Настава се остварује са целим одељењем. Одељења се не деле у групе.

 

 

ОШ Први циклус/час

Трајање часова

  1. час

08:00 - 08:30

     2. час

08:35 - 09:05

Велики одмор- Чишћење и проветравање учионица 15 минута

     3. час

09:20 – 09:50

     4. час

09:55 – 10 :25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. За ученике другог циклуса настава се организује по основном моделу, односно кроз            непосредан обрзовно-васпитни рад, са почетком наставе у 10:45 часова.  Одељења се          не деле у групе. 

 

ОШ Други циклус/час

Трајање часова

1. час

10 :45- 11:15

2. час

11: 20  - 11:50

Велики одмор- Чишћење и проветравање учионица 15 минута

3. час

12:05 – 12:35

4. час

12:05 – 12:35

5.час

13:15 – 13:45

6. час

13:50 – 14:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИКОМ НА ЛИНК ПРЕУЗМИТЕ САДРЖАЈ

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА - ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ОШ " ЂУРА ЈАКШИЋ" 2019 - 2020. ГОДИНА

 

СТРУЧНИ ТИМОВИ

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ - ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД