Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Share on Social Media

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ УЧЕНИКА У  I РАЗРЕД

школске 2019/2020. године

 

Обавештавају се родитељи да је Основна школа „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу, почела да врши пријем захтева за упис деце у I разред основне школе.

Упис у први разред школске 2019/2020. године обавезан је за децу која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, деца рођена од 01.03.2012. године до краја фебруара 2013. године.

Деца која до почетка школске године пуне од 6 до 6 и по година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве психологу школе за проверу спремности за упис у школу.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља а у складу са просторним могућностима школе.

Писмени захтев/образац се добија код секретара школе.

Потребна документација за упис детета у школу:

  • извод из матичне књиге рођених детета,
  • доказ о здравственом прегледу од изабраног педијатра,
  • потврда од стоматолога /санирање сталних зуба/,
  • доказ о пребивалишту детета,
  • уверење о похађању предшколског програма /доставља се по завршетку предшколског програма, односно по издавању уверења/

Родитељи су дужни да потребну документацију поднесу школи приликом уписа, а за документа попут извода из матичне књиге рођених и потврде о пријави пребивалишта, уколико их родитељи не доставе у папирном облику, школа ће, по добијању софтвера од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на писани захтев и сагласност родитеља, у њихово име, наведена документа прибавити електронским путем.

Школа врши евидентирање ученика за упис и без комплетне наведене документације /некомплетна из оправданих разлога/, а родитељ/старатељ је дужан да допуни документацију одмах по добијању исте.

По упису ученика у први разред обавиће се тестирање ученика (испитивање ученика применом стандардизованих поступака).